KWARTET - SPÓŁKA DORADCÓW PODATKOWYCH I PRAWNIKÓW

O kancelarii

Nasza Kancelaria funkcjonuje od 1991 roku w Katowicach-Ochojcu przy ul. Fabrycznej 24 jako jedna z pierwszych kancelarii prawno-podatkowych w województwie. Prowadzą ją doradcy podatkowi Leszek Knapczyk (wpis na listę Min.Fin. nr 2218) i Andrzej Kopiec (wpis na listę Min.Fin. nr 2679).

W składzie osobowym Kancelarii Podatkowej "Kwartet" znajduje się jeszcze dwóch doradców podatkowych tj. Adam Sochonos (wpis na listę Min.Fin. 2686) i Mariusz Loskot (wpis na listę Min.Fin. nr 2687). Ponadto współpracujemy z kancelariami doświadczonych radców prawnych i prawników. Zatrudniamy ekonomistów, specjalistów ds. prawa pracy i ubezpieczeń, obsługujących ogół spraw związanych z zatrudnieniem, specjalistów ds. podatków i rachunkowości oraz specjalistów ds. pozyskiwania funduszy unijnych.

Jedną z podstawowych form działalności naszej Kancelarii jest prowadzenie księgowości podmiotów gospodarczych. W jej ramach wykonywane są czynności księgowe przez wyznaczonego dla danego Klienta, obsługującego go księgowego, pod stałym nadzorem doradcy podatkowego. Na podstawie dostarczanych przez Klienta lub odbieranych przez Kancelarię na jego życzenie dokumentów, dokonywane są zapisy zgodne z wymogami ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych. Ostatecznym wynikiem pracy jest składanie w imieniu Klienta sprawozdań i deklaracji podatkowych, na podstawie udzielonych pełnomocnictw. Wykonujemy także usługi w zakresie wypełniania obowiązków związanych z funkcją płatnika podatku od wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców.

Rozliczamy również składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, oferujemy doradztwo i pomoc w procesie planowania rozwoju firmy poprzez analizę podatkową podejmowanych przedsięwzięć gospodarczych. Rozliczenia z ZUS-em za pomocą Internetu przy użyciu Programu Płatnika i Teletransmisji funkcjonują u nas już od 1999r. Prowadzimy współpracę z wieloma podmiotami gospodarczymi w zakresie obsługi księgowej, podatkowej i finansowej.

Bezpieczeństwo. Na podstawie obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 5 lipca 1996 o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002r. nr 9, poz. 86), doradcy są zobligowani do corocznego zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu, która jest dla Klienta gwarancją zrekompensowania strat finansowych powstałych w wyniku działalności doradcy przy wykonywaniu zlecenia. Inne podmioty oferujące tylko usługi księgowe, nie mają obowiązku ubezpieczenia oraz prawa (zgodnie z w/w ustawą) do udzielania Klientom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych. Dlatego wszelkie konsekwencje działalności podmiotów nieubezpieczonych, wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zleconych czynności zawsze obciążają Klienta.

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące naszej oferty.

32 252 78 70

kancelaria@kwartet.katowice.pl